Osadzeni z OZ Golesze w dniu 15.09.2017 roku we współpracy z Gminą Wolbórz sprzątali okolice Zalewu Sulejowskiego

W dniu 09.09.2017 administracja OZ Golesze wraz z fundacją Alternatywa zorganizowała dla skazanych i ich rodzin dzień edukacyjno-korekcyjny

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach trwa kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu dekarza

W dniu 02.09.2017 roku dokonano otwarcia oraz poświęcenia nowej drogi do OZ Golesze

Wymiana ogrodzeń to następna duża inwestycja prowadzona aktualnie na terenie OZ Golesze

Kolejni zewnętrzni kontrahenci zatrudniają skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej