W dniu 02.09.2017 roku dokonano otwarcia oraz poświęcenia nowej drogi do OZ Golesze

Wymiana ogrodzeń to następna duża inwestycja prowadzona aktualnie na terenie OZ Golesze

Kolejni zewnętrzni kontrahenci zatrudniają skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Piotrkowska jednostka penitencjarna od lat współpracuje z Samorządem Wolborza, a rocznica była doskonałą okazją do spotkania i dalszego zacieśniania tej współpracy

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku skazani odbywający karę w OZ Golesze uczestniczyli w porządkowaniu okolic szkoły w Wolborzu

V zlot motocyklowy

15.05.2017

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach w dniu 14 maja odbył się kolejny już zlot motocyklowy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej