Do użytku oddano nowo wyremontowany budynek usytuowany tuż obok obiektu w którym zakwaterowani są skazani

Stare wysłużone ogrodzenie zostało zastąpione całkowicie nowym, zbudowanym od podstaw i nowoczesnym

Osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach spotkali się z mediatorem, który przybliżył im zalety mediacji.

Osadzeni z OZ Golesze w dniu 15.09.2017 roku we współpracy z Gminą Wolbórz sprzątali okolice Zalewu Sulejowskiego

W dniu 09.09.2017 administracja OZ Golesze wraz z fundacją Alternatywa zorganizowała dla skazanych i ich rodzin dzień edukacyjno-korekcyjny

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach trwa kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu dekarza

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej