Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk. Krzysztofa Mrówczyńskiego narkotesty, które będą wykorzystane przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach nie mogą narzekać na brak zajęcia

19 kwietnia 2018 roku skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach wysłuchali wykładu na temat poszukiwania mogił żołnierzy Legionów Polskich poległych w latach 1915-1916 na Wołyniu

Do prac w okolicach Zalewu Sulejowskiego skierowano grupę osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach

2 marca 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w koszykówce

Z dniem 1 lutego 2018 zmienił się podmiot realizujący paczki dla osadzonych w OZ Golesze oraz Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej