Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk. Krzysztofowi Mrówczyńskiemu narkotesty

Skazani elektrykami

09.04.2019

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zakończył się kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu elektryka

Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim płk Krzysztof Mrówczyński skierował grupę skazanych do sprzątania okolic Zalewu Sulejowskiego na odcinku od Swolszewic Małych do Bronisławowa

W ramach szeroko rozumianej działalności resocjalizacyjnej prowadzonej w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach kilkunastoosobowa grupa skazanych zapoznała się z lokalną historią pożarnictwa

Lekcja historii

21.11.2018

W związku ze 100-leciem niepodległości Polski funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zabrali osadzonych na wyjątkową lekcje historii

Tym razem osadzeni zdobywają kwalifikacje zawodowe na kursie dla malarzy, który właśnie trwa w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej