W dniu 25 kwietnia w Giżycku odbyły się targi pracy pod hasłem „Praca – kariera – przedsiębiorczość”

"(...) Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Giżycku przy ul. Warszawskiej 28A, 11-500 Giżycko, województwo warmińsko-mazurskie, podległy Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Suwałkach (...)"

W dniach 14 oraz 16 lutego 2018 roku , Areszt Śledczy podpisał porozumienia o zatrudnieniu skazanych w jednostkach samorządowych.

W dniu 7 lutego Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku pożegnał ppłk. Waldemara Plagę.

11 listopada 2017 roku w Giżycku odbyły się uroczyste obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 27 października 2017 roku na terenie Aresztu Śledczego w Giżycku odbyły się okręgowe ćwiczenia Służby Więziennej Jesień 2017

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej