27 i 28 maja br. delegacja Służby Więziennej uczestniczyła w obchodach 80. rocznicy męczeńskiej śmierci Patronów Miasta Działdowo: Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Z uwagi na konieczność minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych wynikających z rekomendacji służb sanitarnych, jak również uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin od dnia 19 lipca 2021 roku  na terenie Zakładu Karnego w Iławie Oddziału Zewnętrznego w Działdowie, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, realizowane będą widzenia zgodnie z następującymi zasadami:

Czym jest totalitaryzm i jakie straty poniosła nasza Ojczyzna z rąk nazistów i komunistów nie trzeba nikomu już tłumaczyć, gdyż pamięć pozostaje żywa. Nie da się bowiem, zapomnieć milionów istnień ludzkich, które zostały bestialsko zamordowane, bądź zgładzone w nierównej walce.

Komunikat

06.10.2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej