„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademicki 2021/2022

8. edycja rajdu rowerowego sympatyków literatury i książkomaniaków z Działdowa już za nami. Oczywiście nie mogło zabraknąć i nas.

27 i 28 maja br. delegacja Służby Więziennej uczestniczyła w obchodach 80. rocznicy męczeńskiej śmierci Patronów Miasta Działdowo: Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej