18 stycznia br. delegacja Służby Więziennej uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

Trzech skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie wykazało się wzorową postawą obywatelską udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 19 listopada 2021 roku w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Skutecznie dokonana kontrola osadzonych powracających z zatrudnienia zewnętrznego zapobiegła przeniknięciu na teren jednostki środków psychoaktywnych.

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej