22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.

W ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów” w dniu 8 marca 2022r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie mjr Ewa Bartkowska podpisała umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z firmą Sema Tig z Koszalina, reprezentowaną przez Pana Patryka Sarosiek.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbyła się prelekcja dla osadzonych związana z obchodami Dnia Kobiet.

Tegoroczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nabierają wyjątkowego znaczenia, łączą się z trwającą na Ukrainie wojną. Naród Ukraiński tak jak my kiedyś walczy o swoją wolność.

2 marca 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie mjr Ewę Bartkowską.

W dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony przez Sejm RP w 2001 roku. Z tej okazji w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizowano wystawę fotografii upamiętniających bohaterów antykomunistycznego podziemia oraz pokaz filmu pt. „ Witold”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej