Sympozjum to kolejna inicjatywa w którą zaangażowały się: Zakład Karny w Wojkowicach OZ w Ciągowicach, Miasto Poręba oraz Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Skazani będą remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Dyrektorzy ZK Wojkowice i ZGM Zawiercie podpisali porozumienie.

Zaproszone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic, zapoznawały skazanych przebywających w tutejszym Zakładzie Karnym z tradycjami i obrzędami okresu wielkanocnego.

Pani dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie po raz kolejny gościła w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Z inicjatywy funkcjonariuszy Służby Więziennej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy Ewangelizacyjnej „Katolicy” z Częstochowy.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej