Zmarł o. Marek Karczewski – kapelan Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach. W swojej pracy duszpasterskiej o. Marek kierował się zawsze słowami Jana Pawła II: "Jesteście skazani a nie potępieni".

W chojnickim ozecie realizowany jest program readaptacji społecznej przeciwdziałający agresji i przemocy pn. ,,Silni bez przemocy". Uczestniczy w nim 13 więźniów.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach Zakładu Karnego w Koronowie uczestniczyli w uroczystych obchodach Jubileuszu 45-lecia sformowania 34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Przy okazji 25. edycji akcji Sprzątanie Świata więźniowie z chojnickiego oddziału zewnętrznego mieli możliwość zapoznania się z zasadami właściwej gospodarki odpadami.

Termomodernizacja

12.09.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach realizowany jest projekt „Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Aresztu Śledczego w Chojnicach” nr POIS.01.03.01-00-0113/16-00, oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach sześciu kolejnych skazanych uzyskało zatrudnienie odpłatne

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej