Biskup Edward Marian Frankowski w towarzystwie swojego Sekretarza oraz ks kapelana Dziekana Józefa Rogowskiego Proboszcza Parafii Chmielów odwiedzili w dniu 26.10.2018r Oddział Zewnętrzny w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniach 24 sierpnia i 8 września br. odbyły się spotkania osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy z kustoszami Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg.

W dniach od 09 do 26 lipca 2018 r. funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie oraz osadzonym umożliwiono zapoznanie się z twórczością byłych więźniów hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz.

W dniu 08 lipca 2018r dziesięciu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie uczestniczyło w pielgrzymce dziękczynnej na Jasną Górę w Częstochowie.

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy oraz Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej