W okresie czerwiec - sierpień 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbywały się kursy finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łącznie przeprowadzono 3 cykle kursu pn. „Spawacz metodą MAG (135) z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej” i dwa szkolenia pn. „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.”

W dniu 15 lutego 2017 r., w obecności płk. Marka Grabka, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, mjr Józef Smykla, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku, odebrał podziękowania dla Służby Więziennej za wieloletnią pomoc miastu Tarnobrzeg.

„Dobroć serca jest tym czym ciepło słońca: ona daje życie" - Henryk Sienkiewicz

W dniu 10 kwietnia 2015 roku w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Męskiej Wspólnoty św. Dominika "Metanoia", której przewodniczył biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Utworzenie wspólnoty było naturalną odpowiedzią skazanych na wezwanie Jana Pawła II „Proszę Was, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, a czasem może zagrażać jego egzystencji...

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie

W ramach programu „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie” skazani OZ Chmielów współuczestniczyli w przygotowaniach i obchodach 35-ej rocznicy tragicznego wypadku. W dniu 19.03.1980 r. w przedsiębiorstwie TPB doszło do wybuchu butli wulkanizacyjnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej