Wspólna akcja z tarnobrzeską Policją...

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy przekazał nieodpłatnie 10 rowerów dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

Zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe kształtujące u skazanych postawy obywatelskie i patriotyczne.

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. To już 100 rocznica...

Biskup Edward Marian Frankowski w towarzystwie swojego Sekretarza oraz ks kapelana Dziekana Józefa Rogowskiego Proboszcza Parafii Chmielów odwiedzili w dniu 26.10.2018r Oddział Zewnętrzny w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniach 24 sierpnia i 8 września br. odbyły się spotkania osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy z kustoszami Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej