Sport za Kratami

25.09.2017

Kierunkowanie zainteresowań skazanych na sport jest jednym z elementów realizowanej naprawy więźniów. W sposób bezpośredni pomaga kształtować właściwe postawy i zachowania wśród osób pozbawionych wolności.

„Idąc w przyszłość nie możemy zapominać o przeszłości. Tym którzy przelewali krew za wolność ojczyzny należy się pamięć i szacunek”.

POWER w Praktyce

21.07.2017

W miesiącu lipcu na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy realizowano kurs nowoczesnych technologii w budownictwie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Radio PIK od kuchni

21.07.2017

Zwiedzanie i możliwość podejrzenia od kuchni, pracy radiowca to ciekawe doświadczenie dla każdego, szczególnie dla osoby pozbawionej wolności, która na co dzień odbywa kare pozbawienia wolności.

2 czerwca 2017 roku w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi odpłatnie osadzonych pt. „Praca dla więźniów”. Organizatorem spotkania było kierownictwo Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, wśród przybyłych gości byli: mjr Jakub Iwanicki specjalista Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy oraz przedstawiciele firm P.W. CYNKOPOL, DROZAPOL-PROFIL S.A., STOMIL S.A., CORIMP Sp. z o.o., CETOR Sp. z o. o.,...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej