25 października w Bielsku-Białej odbyły się obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. W uroczystości wziął udział zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie OZ w Bielsku-Białej mjr Ireneusz Łaciak.

Korzystając z zaproszenia dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudołtowicach funkcjonariusze bielskiego Oddziału Zewnętrznego spotkali się z młodzieżą w ramach trwających w szkole dni kariery. Blisko 60 uczniów miało okazję zapoznać się z naszą formacją.

Funkcjonariusze z bielskiego OZ Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli aktywny udział w patrolowaniu rekreacyjnych terenów Bielska-Białej. Udzielali pierwszej pomocy potrzebującym i edukowali. Teraz planują jeszcze szersze działania na nowy sezon rowerowy.

Funkcjonariusze Służby Więziennej we współpracy z Policją edukują skazanych za przestępstwa komunikacyjne. Odbywa się to w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

W miniony piątek żołnierze z Bielska-Białej obchodzili swoje święto. W uroczystościach wziął udział zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej mjr Ireneusz Łaciak.

„Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym” tak o polskich lotnikach mówił Winston Churchil w przemówieniu po zwycięstwie w bitwie o Anglię.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej