Integracja rodzin jest ważnym elementem resocjalizacji skazanych prowadzonej przez funkcjonariuszy SW. Oddziaływania tego typu nabierają szczególnego charakteru w okresie świątecznym.

Dziś nie musimy umierać za Ojczyznę, ale w poczuciu obowiązku oddajemy drugiemu człowiekowi cząstkę naszego życia, krew - to jedno z założeń akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Odpowiadając na propozycję dyrekcji Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach gościliśmy dziś uczniów tej szkoły w murach bielskiego więzienia.

Trwa pierwszy dzień kiermaszu charytatywnego zorganizowanego przez funkcjonariuszy SW z bielskiego OZtu. Wspólnie z fundacją Razem dla Dzieci sprzedajemy świąteczne ozdoby wykonane przez skazanych.

Drużyna siatkarzy rekrutująca się z funkcjonariuszy SW z Bielska-Białej i Cieszyna znów odniosła sukces. Więziennicy pełniący służbę w codziennym kontakcie ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi udowodnili, że poważnie podchodzą do swojej sprawności fizycznej.

Funkcjonariusze bielskiej jednostki penitencjarnej zorganizowali dla skazanych kurs zawodowy we współpracy tutejszym Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Osadzeni nabywają biegłości w grafice użytkowej, by móc znaleźć legalne zatrudnienie po odbyciu kary.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej