Istnieje możliwość podjęcia z nami współpracy polegającej na odpłatnym zatrudnieniu skazanych z naszej jednostki, którzy w pomieszczeniach jednostki mogliby wykonywać dla Państwa pracę.

W bielskim Oddziale Zewnętrznym ZK w Cieszynie funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili 2 telefony komórkowe, a także strzykawki i igły jednorazowe.

W bielskim Oddziale Zewnętrznym ZK Cieszyn ruszyła realizacja programu resocjalizacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Funkcjonariusze do udziału w nim wytypowali osadzonych uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym gościliśmy 19 lutego uczniów Zespołu Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

„Dowódco – pali się…” – taki meldunek w grudniowe przedpołudnie odebrał zastępca Dowódcy Zmiany Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej. Pracujący w więziennym magazynie skazany zaprószył ogień, powodując tym samym zagrożenie bezpieczeństwa całej jednostki. Od tej sytuacji rozpoczęły się ćwiczenia ochronne funkcjonariuszy SW.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej