W dniu 25 sierpnia 2021r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku spotkali się z dziećmi i młodzieżą przebywającą na koloniach w Ptakach koło Nowogrodu.

Na terenie ZK Grądy Woniecko odbywają się zajęcia służące podnoszeniu świadomości dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku kolejny raz oddali krew

W miejscowości Grądy Woniecko odbył się pokaz pomocy przedmedycznej dla dzieci

Zawsze gotowy

07.07.2021

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Grądach - Woniecku udzielił pomocy ofierze wypadku drogowego.

Komunikat

30.06.2021

Z uwagi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko ograniczeń.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej