W dniu 26 września 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach- Woniecku ppłk Robert Dąbrowski uczestniczył podczas upamiętnienia 100. rocznicy nadania nazwy 71. Pułku Piechoty.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach - Woniecku uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach - Woniecku wzięli udział w upamiętnieniu 82. rocznicy obrony odcinka "Wizna"

Zakończyła się kolejna edycja szkolenia zawodowego kierowana do osadzonych w Zakładzie Karnym w Grądach- Woniecku

Komunikat

31.08.2021

Z uwagi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW wyraził zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego w Grądach-Woniecku ograniczeń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej