9 września 2017 r. odbył się VII Festiwal Sztuki Więziennej pn."Kto Ty jesteś" organizowany przez Fundację Sławek.

Członkowie koła zainteresowań sportowych "Wolni", funkcjonującego w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie w niedzielne przedpołudnie, 20 sierpnia, wzięli udział w 7. Półmaratonie Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego.

W ramach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i realizowanego programu rozwoju postaw patriotycznych i obywatelskich kolejna grupa skazanych wraz z wychowawcą podążyła szlakiem miejsc upamiętniających zryw narodowowyzwoleńczy '44 roku.

29 lipca br. reprezentacja Koła Sportowego „Wolni” wzięła udział w „4. Biegu Zdobycia PAST-y”, stanowiącym swoiste preludium dla „27. Biegu Powstania Warszawskiego”.

Pamiętamy!

02.08.2017

1 sierpnia przypada 73 rocznica Powstania Warszawskiego.

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie skazani zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość brania udziału w organizowanych na terenie OZ Bemowo kursach przyuczających do zawodu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej