Oświadczenie

07.08.2019

Komentarz do publikacji „Newsletter Onetu. Janusz Schwertner: dziwne zgony w więzieniach” z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Sierpień 2019

02.08.2019

„Prymus 2019” – Ppor. Krystian Kostur jest najlepszym tegorocznym absolwentem szkolenia oficerskiego. Jego średnia to 5,64!

Nie uczestniczą w spektakularnych akcjach, nie mówią o nich media, ale są wśród nas … bohaterowie ratujący ludzkie życie.

24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta polskiej Policji, a rok 2019 jest jubileuszowym – obchodzona jest bowiem setna rocznica powstania Policji Państwowej.

3-5 lipca 2019 r. w OSSW w Popowie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej, w której uczestniczył, nadzorujący od niedawna formację, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Omówiono aktualną sytuację więziennictwa, politykę kadrową, stan modernizacji, dokonano oceny stanu bezpieczeństwa.

28 czerwca br. , w szczególnym dla Polaków miejscu – na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w stulecie istnienia formacji i promocja blisko 300 nowych oficerów SW.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej