Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 11 grudnia 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Magdalenę Knapik.

Z dniem 10 grudnia 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej odwołał ze stanowiska Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk. Dariusza Małolepszego.

W grudniowym wydaniu piszemy nie tylko o zbliżających się świętach. Rownież o tym, co w mijającym roku zmieniło się w naszej formacji i – jak zwykle – o jej niezwykłych ludziach.

Prawie 700 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej odda krew i osocze dla chorych na Covid-19. Ponad 1500 osób zmagających się z tą chorobą dostanie szansę na szybki powrót do zdrowia. W akcji wziął udział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który apeluje o oddawanie krwi – daru życia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał postanowienie o nadaniu stopnia oficerskiego 240 funkcjonariuszom Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński pogratulował nowym oficerom.

- Rozpoczynamy nowoczesną inwestycję. Powstanie pawilon mieszkalny, dom przejściowy oraz hala produkcyjna. Jesteśmy wzorem dla wielu państw zachodnich w zakresie resocjalizacji i readaptacji osadzonych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w Chmielowie na Podkarpaciu, gdzie powstanie najnowocześniejszy w Europie zakład karny dla kobiet.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej