Ruszył nowy rok szkolny, również w szkołach przywięziennych. W centrach kształcenia ustawicznego działających przy 19 jednostkach penitencjarnych naukę rozpoczęło 3 214 słuchaczy. Oficjalna inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego, z udziałem przedstawicieli Centralnego Zarządu Służby Więziennej, miała miejsce w Zakładzie Karnym w Płocku.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach. Funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają potrzebującym. Dziś (31 sierpnia br.) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej nadzorujący więziennictwo Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś podsumował dotychczasowe działania i odznaczył osoby szczególnie zaangażowane w walkę z pandemią.

18 sierpnia b.r. z okazji święta Przemienienia Pańskiego funkcjonariusze Służby Więziennej kroczyli w pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę zwaną Górą Krzyży. Pielgrzymowali z prośbą i modlitwą o zdrowie w tych trudnych dla wszystkich czasach, opiekę w codziennej pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

Minister Sprawiedliwości z dniem 18 sierpnia 2021 roku odwołał ze stanowiska Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Marka Grabka.

Prawie 650 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej odpowiedziało na apele centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa o oddawanie krwi. Akcja miała miejsce w dniach 9-13 sierpnia 2021 roku.

15 sierpnia w całym kraju odbywały się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego i 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. W centralnych obchodach wziął udział Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej