Areszty i więzienia w czasie pandemii – wiele informacji i zdjęć z całego kraju. Piszemy także o pomaganiu, o muzyce, literaturze, sporcie, prawie i historii.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Z powodu epidemii koronawirusa obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wyglądały inaczej niż w latach ubiegłych. Jednak, jak co roku, funkcjonariusze Służby Więziennej brali w nich udział.

Z dniem 23 kwietnia 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej mianował ppłk Elżbietę Krakowską na stanowisko Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W polskich więzieniach jest 139 bibliotek i kilkadziesiąt punktów bibliotecznych, w których znajduje się 1 404 740 woluminów. W 2019 roku zanotowano 769 014 wypożyczeń książek przez osadzonych.

W związku z dzisiejszą (22 kwietnia br.) publikacją gazety „Fakt” pt. „48 mln na podwyżki dla swoich ludzi”, Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że zawarte w niej informacje są nieprawdziwe lub zostały zmanipulowane.

Z dniem 22 kwietnia 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Waldemara Miksę na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej