Odbywanie kary pozbawienia w systemie dozoru elektronicznego możliwe dla osób, które złamały prawo i zostały skazane na karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy.

Służba Więzienna, tak jak inne służby, apeluje #zostańwdomu. Funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa, chroniąc społeczeństwo, niezależnie od epidemii, codziennie pełnią swą służbę. Nie mogą zostać ze swoimi najbliższymi. Od nich i innych mundurowych zależy bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Z pewnością w domach pozostać powinny wszystkie dzieci, które w tym czasie mogą rysować, malować i kolorować. Służba Więzienna przygotowała dla nich specjalne „służbowe”...

Domy Opieki Społecznej apelują o pomoc w dostawie najbardziej potrzebnych środków ochrony. Służba Więzienna odpowiada na apel . Dziś blisko tysiąc maseczek przekazali tym ośrodkom funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Grudziądzu i Zakład Karnego w Trzebini. Paczki z maseczkami szykowane są też przez inne jednostki, m.in. w Iławie, Barczewie, Hrubieszowie.

Dwie różne sytuacje, które łączy jedno - właściwa postawa funkcjonariuszy, którzy udzielili pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.

Największe przywięzienne zakłady pracy zatrudniają ok. 200 więźniów do szycia maseczek i odzieży ochronnej. Planowane jest rozszerzenie działalności o produkcję środków dezynfekujących. Dodatkowo w 24 jednostkach penitencjarnych w porozumieniu z lokalną społecznością więźniowie szyją maseczki dla szpitali, placówek medycznych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń. Po planowanym w najbliższym czasie rozszerzeniu tej działalności uda się wyprodukować ich blisko...

„Bezpieczeństwo” to słowo najczęściej używane w ostatnich tygodniach. W Forum jest tematem miesiąca. Przeczytacie także o filmach, o słowach, podróżach i o Wielkanocy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej