Służba Więzienna oświadcza, że raport Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pt. „Trudna sytuacja Służby Więziennej na przykładzie Aresztu na Grochowie” zawiera nieprawdziwe informacje. Rzecznik upublicznił raport bez weryfikacji informacji uzyskanych podczas kontroli - nie poprosił dyrekcji Służby Więziennej o wyjaśnienia, nie dał też żadnej szansy na ustosunkowanie się do zarzutów.

W tym roku Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 14 września. Jak co roku do akcji włączyła się Służba Więzienna. Szkolenia dla osadzonych, z udzielania pierwszej pomocy odbywają się w wielu jednostkach penitencjarnych.

Służba Więzienna corocznie włącza się w akcję Narodowego Czytania. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała 8 lektur z ponad setki propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Choć akcja przypada na dzień 7 września w jednostkach penitencjarnych realizowana jest już od 6 września i potrwa przez 4 kolejne dni.

System Dozoru Elektronicznego zaczął u nas działać dziesięć lat temu. Od września do grudnia 2009 r. objął 31 skazanych, a karę w tym systemie zakończyły cztery pierwsze osoby. W połowie 2019 r. liczba „absolwentów” SDE przekroczyła 83 tysiące i zmierza do setki.

3 września Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński i Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 19. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wziął udział w centralnych obchodach z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli 40 delegacji zagranicznych, w tym Prezydenta Niemiec i Wiceprezydenta USA.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej