Funkcjonariusze Służby Więziennej coraz chętniej włączają się w akcje honorowego krwiodawstwa. W sumie w 2020 roku oddaliśmy ponad 3,8 tys. litrów krwi.

8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. 102 lata temu marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa podpisał dekret tworzący podwaliny polskiego więziennictwa.

Publikacja Dziennika Gazeta Prawa z dnia 2 lutego br. pt. „Coraz więcej zakażeń w więzieniach” przywołująca zarzuty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące rozwoju epidemii koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych wprowadza czytelników w błąd.

Dziś przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, w którym naziści zamordowali co najmniej 1,1 mln osób − głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. Służba Więzienna prowadzi edukację obywatelską poruszającą tematykę Holokaustu wśród osadzonych. Bierze w niej udział również kadra więzienna.

Z POWER-em do pracy

21.01.2021

POWER uczy, rozwija, wychowuje i daje konkretne umiejętności osobom najbardziej narażonym na wykluczenie zawodowe. Dla więźniów z realnym fachem w rękach rynek pracy jest niestraszny. Służba Więzienna stwarza możliwości, które finansuje Europejski Fundusz Społeczny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej