Jednym z elementów kompleksowego „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” jest pojawienie się nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych m.in. z łącznością, systemami monitorującymi oraz obserwacyjnymi. Nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne stosowane w jednostkach penitencjarnych nie tylko pomagają funkcjonariuszom w codziennych obowiązkach ale przede wszystkim pozwalają zapewnić bezpieczeństwo i odpowiedni nadzór,...

Książka pomaga zrozumieć siebie, ale przede wszystkim innych. Dostarcza wiedzę o krajach i kulturze, ubogaca codzienne życie. W warunkach izolacji więziennej jest nieocenionym narzędziem twórczym, kształtuje właściwe myślenie, rozwija uczucia i zdolność empatii. W związku z tym kadra wychowawcza podejmuje wieloaspektowe działania popularyzujące czytelnictwo jako skarbnicę wiedzy. Warto to sobie uświadomić podczas obchodzonego 23 kwietnia Światowego Dnia Książki...

- to przesłanie towarzyszące tegorocznym obchodom Dnia Ziemi, w które czynnie - jak co roku - włączyła się Służba Więzienna.

Podpisano porozumienie, wypracowane przez przedstawicieli Centralnego Zarządu Służby Więziennej i stronę społeczną (zespół kadrowo-płacowy NSZZFiPW), w sprawie realizacji wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej, który nastąpi od 1 maja br. Podpisy pod porozumieniem złożyli gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Czesław Tuła - przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW.

19 kwietnia 2018 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wziął udział w uroczystości Święta Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Konferencja naukowa poświęcona pedagogice i psychologii w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka, debata oksfordzka, zajęcia warsztatowe z zakresu bezpieczeństwa w różnych dziedzinach aktywności, pokazy sztuk walki, oferta szkoły i pracodawców - tak w skrócie wyglądał Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, na który zaproszeni zostali przedstawiciele poznańskiego inspektoratu Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej