Akt nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Suwałkach nosi numer 40 i datę 14 września 2018 r. To wyraz podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki za służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa.

15 września w Drzonkowie, odbył się VI Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków – Memoriał Tomasza Mielko.

Po raz pierwszy w powojennej historii sosnowieckiego aresztu upamiętniono ofiary nazistowskiego i komunistycznego aparatu represji.15 września br. odsłonięto tablicę przywracającą pamięć o ofiarach obu zbrodniczych totalitaryzmów.

Nowe Koło Terenowe Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa działać będzie przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

11 września 2018 r. grupa 84 nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej złożyła ślubowanie w Muzeum Katyńskim na terenie warszawskiej Cytadeli.

Zakłady karne i areszty śledcze przyłączają się do prezydenckiej akcji Narodowe Czytanie. Osadzeni czytają "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, jedną z najważniejszych powieści Niepodległej Polski. Służba Więzienna bierze udział w akcji od wielu lat.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej