Odznaki "Semper paratus" (z łaciny: "zawsze gotowy") odebrali w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie funkcjonariusze tamtejszego Zakładu Karnego. To odznaczenia resortowe, przyznawane pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem. Wręczono im je za pomoc, jaką okazali wdowie po szer. Piotrze Radzkim, tragicznie zmarłym strażniku działu ochrony iławskiego ZK o czym pisaliśmy na naszej stronie internetowej w marcu...

Pułkownik Grzegorz Fedorowicz - zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej był w gronie zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w Centralnych Obchody Dnia Strażaka pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Miały one miejsce 5 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z pocztem sztandarowym, który wystawił Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Jak sięgać po fundusze europejskie? Między innymi na to pytanie odpowiadali i dzielili się swoim doświadczeniem w tym zakresie, uczestniczy konferencji pn. „Bliżej Funduszy Europejskich”, która miała miejsce w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wśród uczestników - obok władz ministerialnych, wojewódzkich, organizacji pozarządowych, fundacji i ośrodków pomocy społecznej - byli reprezentanci Służby Więziennej, jako przykład beneficjenta...

Dzięki inwestycji wartej ponad 7 mln złotych, zainicjowanej programem „Praca dla więźniów”, ponad stu skazanych z zakładu karnego typu zamkniętego znalazło zatrudnienie przy produkcji mebli.

Trzydziestometrowa oś strzelecka z pięcioma stanowiskami strzelniczymi, pomieszczenie sterowni, sala dydaktyczna, punkt medyczny, sala do czyszczenia i konserwacji uzbrojenia oraz podręczny magazyn uzbrojenia, a także pokój dla instruktorów strzelectwa - tak w skrócie można opisać nowo otwartą strzelnicę w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej