Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Do akcji włączyła się również Służba Więzienna.

W jednostkach penitencjarnych pracuje prawie 700 psychologów. Są integralną częścią zespołu penitencjarnego. Diagnoza, interwencja psychologiczna, psychoedukacja i terapia – to główne obszary działalności więziennego psychologa. Jego rola rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez osadzonego bramy więzienia.

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadał stopień generała płk. Andrzejowi Leńczukowi, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i  płk. Marcinowi Strzelcowi, Rektorowi - Komendantowi Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Uroczystość wręczenia awansów odbyła się 11 lutego br. w Pałacu Prezydenckim.

Lutowe wydanie „Forum” w dużej części poświęcamy wychowawcom: tym z oddziałów mieszkalnych, tym od spraw kulturalno-oświatowych, od sportu i od bibliotek. Piszemy nie tylko o ich pracy, ale i o nich – o ich pasjach i życiu pozasłużbowym.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z dniem 11 lutego 2021 r. powołał ppłk. Andrzeja Gniota na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

W związku z sytuacją zagrażającą powodzią na Wiśle w Płocku Służba Więzienna skierowała na miejsce kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz osadzonych, którzy będą wspierać wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zapobieganiu wystąpienia powodzi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej