Freedom Project oraz Skills for Freedom, to nazwy dwóch programów - projektów, w których ostatnio współuczestniczyła kadra kierownicza i wychowawcza Służby Więziennej z Krakowa i Szczecina.

Mundurowa krew

16.05.2018

W jeleniogórskim Areszcie Śledczym zainaugurowano ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników SW pod nazwą "Pomagamy i pamiętamy – 100 lecie Służby Więziennej i odzyskania niepodległości". Akcja prowadzona będzie w kolejnych jednostkach penitencjarnych.

System Dozoru Elektronicznego To duże, ogólnopolskie elektroniczne „więzienie”, w którym przebywają nie tylko skazani, objęci środkami karnymi lub zabezpieczającymi, ale również osoby chronione, pokrzywdzone przestępstwem. Trzeba uczynić wszystko, aby ten system nigdy nie był zagrożony żadnymi czynnikami zewnętrznymi. Dlatego podmiotem dozorującym SDE wkrótce stanie się Służba Więzienna. „Przed nami pracowity czas” – w rozmowie z Grażyną Linder mówi o planowanych...

Dwunastego maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położni obchodzą swoje Święto. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi znaczącą grupę zawodową. Wykonuje pracę szczególną, niezwykle odpowiedzialną i wymagającą wyjątkowych predyspozycji, umiejętności, wykształcenia a przede wszystkim empatii oraz opiekuńczości wobec drugiego człowieka, co w warunkach izolacji nabiera szczególnego znaczenia.

Matura za kratami

10.05.2018

Stu pięciu skazanych - spośród 167, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią w jednostkach penitencjarnych - przystąpiło do matury. Niewątpliwie jest to wyzwanie, przeżycie i sukces dla osób pozbawionych wolności, które podjęły się nauki w warunkach izolacji. Bowiem, jak mówił amerykański pisarz i wydawca William Feather, „Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują".

Stulecie formacji i 20-lecie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa (SOW) to dobra okazja do rozmawiania o etosie i etyce w służbie. Dlatego stowarzyszenie zorganizowało na ten temat konferencję, która w dniach 7 i 8 maja odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej