W tym roku Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 14 września. Jak co roku do akcji włączyła się Służba Więzienna. Szkolenia dla osadzonych, z udzielania pierwszej pomocy odbywają się w wielu jednostkach penitencjarnych.

Służba Więzienna corocznie włącza się w akcję Narodowego Czytania. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała 8 lektur z ponad setki propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Choć akcja przypada na dzień 7 września w jednostkach penitencjarnych realizowana jest już od 6 września i potrwa przez 4 kolejne dni.

System Dozoru Elektronicznego zaczął u nas działać dziesięć lat temu. Od września do grudnia 2009 r. objął 31 skazanych, a karę w tym systemie zakończyły cztery pierwsze osoby. W połowie 2019 r. liczba „absolwentów” SDE przekroczyła 83 tysiące i zmierza do setki.

3 września Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński i Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 19. rocznicę otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wziął udział w centralnych obchodach z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli 40 delegacji zagranicznych, w tym Prezydenta Niemiec i Wiceprezydenta USA.

2 września rozpoczyna się rok szkolny również dla osadzonych. W 156 oddziałach przywięziennych Centrów Kształcenia Ustawicznego kształci się ponad 3200 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz na kursach zawodowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej