W tym wydaniu „Forum” przedstawiamy dobre i pożyteczne programy resocjalizacyjne oraz – jak zwykle – ciekawych ludzi.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

1 czerwca w Polsce obchodzimy Dzień Dziecka. Funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju na wszelkie możliwe sposoby udowadniają, jak bardzo ważne są wszystkie dzieci i to nie tylko w tym dniu. Organizują akcje charytatywne i zbiórki pieniędzy dla dzieci z domów dziecka, prowadzą pokazy pierwszej pomocy dla najmłodszych, warsztaty przyrodnicze. Osadzeni nagrywają bajki dla swoich dzieci i szyją maskotki, bo „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się...

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. W wielu jednostkach penitencjarnych nie tylko tego dnia podejmuje się szereg działań mających na celu uświadomienie szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych.

Racjonalnie zaplanowany czas w trakcie odbywania kary zapobiega tworzeniu się i zacieśnianiu solidarności przestępczej, przeciwdziała nudzie, łagodzi stres wynikający z izolacji i deprywacji potrzeb, pozwala skazanym na rozwój i zaspokojenie potrzeby samorealizacji. W Polskich zakładach karnych i aresztach śledczych pełni służbę 248 wychowawców, którzy zajmują się działalnością kulturalno-oświatową.

25 maja terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej: gen. Andrzej Leńczuk i płk Krzysztof Stefanowski złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci. W ten sposób oddali hołd rtm. Witoldowi Pileckiemu w rocznicę jego śmierci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej