W dniach 20-22 listopada br. odbyła się narada przedstawicieli Służby Więziennej z sędziami penitencjarnymi. Tematem spotkania było wykonywanie przez Służbę Więzienną ustawowych zadań Podmiotu Dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego w zakresie realizacji orzeczeń i poleceń sądów penitencjarnych.

W dniach 18-20 listopada 2019 r. gościł w Polsce Zastępca Ministra Sprawiedliwości Gruzji Aleksandre Tabatadze wraz z delegacją.

18 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się konferencja „Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach izolacji”, zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie sędziego Krzysztofa Niezgodę oraz płk. Leszka Wojciechowskiego – dyrektora Aresztu Śledczego, w której wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

W nowej hali sportowej otwartej w piątek 15 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie znajdują się m.in. siłownia, sauna oraz sale dydaktyczne. Wszystko służyć będzie funkcjonariuszom w celu rozwijania ich sprawności fizycznej oraz promowaniu postaw prozdrowotnych.

17 listopada 2019 r. przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W polskich więzieniach przebywa 201 osób tymczasowo aresztowanych i 5 462 skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Służba Więzienna realizuje kampanie społeczne mające na celu skłaniać odbiorców do świadomego dokonywania wyboru oraz pokazywać, że skutki złych decyzji na drodze mogą być nieodwracalne. Jedną z form uświadamiania i uwrażliwiania kierowców...

11 listopada br. w całym kraju odbyły się uroczyste obchody uczczenia 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości miały miejsce się w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach Narodowego Święta Niepodległości licznie uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, na czele z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej