Komunikat

24.02.2021

23 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej zgłaszanych przez związki zawodowe, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Do akcji włączyła się również Służba Więzienna.

W jednostkach penitencjarnych pracuje prawie 700 psychologów. Są integralną częścią zespołu penitencjarnego. Diagnoza, interwencja psychologiczna, psychoedukacja i terapia – to główne obszary działalności więziennego psychologa. Jego rola rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez osadzonego bramy więzienia.

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, nadał stopień generała płk. Andrzejowi Leńczukowi, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i  płk. Marcinowi Strzelcowi, Rektorowi - Komendantowi Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Uroczystość wręczenia awansów odbyła się 11 lutego br. w Pałacu Prezydenckim.

Lutowe wydanie „Forum” w dużej części poświęcamy wychowawcom: tym z oddziałów mieszkalnych, tym od spraw kulturalno-oświatowych, od sportu i od bibliotek. Piszemy nie tylko o ich pracy, ale i o nich – o ich pasjach i życiu pozasłużbowym.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z dniem 11 lutego 2021 r. powołał ppłk. Andrzeja Gniota na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej