W dniu 23 marca 2023 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie zakończyło się szkolenie na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW

Szkolenie w korpusie chorążych Służby Więziennej w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Pokazy nowoczesnych technologii w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Pokazy nowych technologii w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Awanse na wyższy stopień służbowy w COSSW w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej