W dniach 04.11-26.11.2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbyły się dwa kursy przygotowawcze.

W piątek 15 listopada 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach – Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się uroczyste otwarcie Hali Sportowej.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi z wizytą w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie

Posiedzenie ZG SOW

12.11.2019

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

Słuchacze kursów przygotowawczych realizowanych w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie zorganizowali podarunki dla dzieci z Domu Dziecka nr 4 w Łodzi

W dniach 04.10-25.10.2019 roku oraz 10.10-31.10.2019 roku w OSSW w Kulach OZ w Sulejowie odbyły się trzy kursy przygotowawcze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej