Szkolenie kadry COSSW w Kulach OZ w Sulejowie z przysposobienia obronnego

Uroczyste zakończenie szkolenia w korpusie chorążych

Słuchacze szkoły chorążych w specjalizacji informatycznej z wizytą na targach Więziennictwo 2023

Aktywność publikacyjna wykładowców Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Funkcjonariusze COSSW w Kulach OZ w Sulejowie na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

Szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej