Funkcjonariusz COSSW w Kulach OZ w Sulejowie ukończył Tatra Fest Bieg.

Narada instruktażowo-szkoleniowa dla kierowników działu dozoru elektronicznego

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej w całym kraju honorowo oddają krew

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie

COSSW w Kulach OZ w Sulejowie stał się areną zmagań w piłce koszykowej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej