Słuchacze szkoły chorążych w specjalizacji informatycznej z wizytą na targach Więziennictwo 2023

Aktywność publikacyjna wykładowców Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Funkcjonariusze COSSW w Kulach OZ w Sulejowie na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

Szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

UCZNIOWIE CKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SULEJOWIE Z WIZYTĄ W NASZYM OŚRODKU

Szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych działów ochrony

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej