W dniu 29 marca 2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW.

W dniach 14-25.03.2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbył się kurs przygotowawczy

W dniu 29 września 2021 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie podoficerów SW.

Przekazanie sprzętu sportowego.

W dniach 24-25 sierpnia 2021 r. w Warszawie odbyła się Konferencja pt.:„VI edycja prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych dla zarządzających bezpieczeństwem oraz służb porządku publicznego”.

Słuchacze szkolenia zawodowego odbywającego się w COSSW w Kulach OZ w Sulejowie zorganizowali paczki dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej