Informujemy, że na stronie Służby Więziennej w głównym menu strony udostępniony jest kalkulator emerytalny, dedykowany funkcjonariuszom Służby Więziennej. Po wprowadzeniu niezbędnych informacji automatycznie zostanie obliczona hipotetyczna wysokość prognozowanej emerytury. Podkreślamy, że przedstawione prognozowane obliczenia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Biura Emerytalnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

- Dzięki niedawnym zmianom Kodeksu karnego wykonawczego państwo może skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych. Możliwe jest m.in. kierowanie więźniów do usuwania skutków klęsk żywiołowych, ale osadzeni mogą też pracować w kopalniach, by wspomóc społeczeństwo, gdy mamy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem na węgiel – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas konferencji przed kopalnią KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Rozdajemy dobro

15.12.2022

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają. Robią to cały rok, a w okresie przedświątecznym przechodzą samych siebie. Otwierają serca i wspinają się na wyżyny swoich umiejętności, organizując zbiórki darów i pieniędzy. Żeby innym żyło się lepiej.

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyły się uroczystości upamiętniające 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Służbę Więzienną reprezentował gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej wraz ze swoimi zastępcami: płk. Krzysztofem Stefanowskim i płk. Piotrem Sękowskim. W obchody włączyli się funkcjonariusze w całym kraju.

Dzięki wspólnym staraniom m.in. związków zawodowych, strona rządowa zadecydowała o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby, wzrost środków finansowych za nadgodziny, zmianę sposobu naliczania dodatku za wysługę lat oraz zwiększenia środków finansowych na poprawę warunków pełnienia służby. Ponadto fundusz nagród w przyszłym roku zwiększony zostanie...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej