Areszt Śledczy we Wrocławiu już kolejny rok jest realizatorem projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Nakrętki dla Zuzi

04.09.2019

Od kilku lat funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy cywilni angażują osadzonych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Areszt Śledczy od ponad roku pomaga 6 letniej Zuzi.

Na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Dowódcy Garnizonu Wrocław płk Dariusza Krzywdzińskiego Służba więzienna włączyła się w obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Skazani uczestniczyli w programie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu substancji psychoaktywnych KOREKTA

Grupa skazanych uczestniczyła w zajęciach z zakresu kultury i oświaty prowadzonych przez Panią Małgorzatę B. dzięki współpracy z Wrocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

W lipcu zakończyła się kolejna edycja programu dla skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych 'Uniwersytet Więzienny', który był realizowany wspólnie ze studentami psychologii z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej