Grupa skazanych po udzielonym instruktażu przez leśników wykonywała prace związane z odnowieniem lasu – zalesianie powierzchni leśnej sadzonkami dębu na terenie Nadleśnictwa Oława.

Służba Więzienna poprzez oddziaływania penitencjarne na osadzonych codziennie stara się wpływać na zmianę ich zachowań i kształtować postawy zgodne z obowiązującymi normami społecznymi.

Dla upamiętnienia 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Areszt Śledczy we Wrocławiu wraz z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocławskim Klubem „Anima”, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przygotował konkurs rozwijający zainteresowania plastyczno-historyczne pn. „Wolność jest w nas. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku”.

W areszcie śledczym we Wrocławiu realizowany był kurs zawodowy „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” prowadzony przez firmę Nova Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. W szkoleniu brało udział pięciu skazanych recydywistów.

Skazani podarowali swoje nagrody oraz rękodzieła wykonane w ramach programu resocjalizacyjnego dla podopiecznych i ich rodzin z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”.

Grupa podopiecznych wraz z opiekunami ze Wspólnoty L’Arche odwiedziła Areszt Śledczy we Wrocławiu brała udział w spotkaniu ze skazanymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej