Luty jest szczególnym miesiącem, upamiętniającym dzień zakochanych. Z tej okazji grupa osadzonych pod opieką wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych wykonała piękne kartki walentynkowe. Pisane były wiersze o miłości i rysowane portrety swoich najbliższych, które później w ramach prezentu walentynkowego zostały wysłane swoim ukochanym.

Program skierowany jest do skazanych z niepełnosprawnością, którzy nie kwalifikują się do systemu terapeutycznego, nie wykazują szczególnych form niedostosowania, skazanych z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi typami niepełnosprawności, a także chorobami przewlekłymi, których stan zdrowia nie jest przesłanką do przerwy w karze lub hospitalizacji, karę pozbawienia wolności odbywają w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania,...

14 lutego w bieżącym roku przypada 80. rocznica utworzenia rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego Armii Krajowej, wywodzącej się z powstałego w listopadzie 1939 r. Związku Walki Zbrojnej. Z uwagi na panujące obostrzenia pandemiczne Służba Więzienna przeprowadzi zajęcia z zakresu kultury i oświaty, upamiętniając najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną podziemną armię europejską II wojny światowej. 

W związku z ogłoszonym konkursem pn. „Wolność jest w nas. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku” jury wybrało z ponad 30 nadesłanych prac najciekawsze obrazy plastyczne. Z uwagi na bardzo wysoki poziom plastyczny i dużą ilość prac jury przyznało po 3 miejsca w każdej kategorii.

Marszałek Józef Piłsudski w dniu 8 lutego 1919 r. podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariusza od spraw ko grupa skazanych z Aresztu Śledczego we Wrocławiu przystąpiła do VIII Ogólnopolskiego Dyktanda dla Skazanych „Czerwony Bór 2022r.”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej