Kolejne spotkanie pracownika wrocławskiego oddziału IPN dr Stanisława Bogaczewicza z grupą skazanych celem wzbudzenia w sobie refleksji nad historią Polski.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

W areszcie odbyła się pierwsza edycja nowego na polskiej scenie penitencjarnej programu dla skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych dla osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie chorążych w okresie od 2 czerwca do 11 października 2019 r.

Delegacja 40 osób wymiaru sprawiedliwości z Brunszwiku (Sąd Krajowy i Prokuratura Generalna) 5 osób wymiaru polskiego gościła w naszej jednostce w dniu 20 września br. z oficjalna wizytą z okazji jubileuszu.

W dniu 19 października br rozpoczęły się uroczystości z okazji 20-lecia współpracy sędziowskiej i 10-lecia współpracy niesędziowskiej pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku i Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz Prokuraturą Generalną w Brunszwiku i Prokuratura Regionalną we Wrocławiu, na które zostali zaproszeni funkcjonariusze Służby Więziennej aresztu śledczego we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej