Grupa skazanych uczestniczyła w zajęciach z zakresu kultury i oświaty prowadzonych przez Panią Małgorzatę B. dzięki współpracy z Wrocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

W lipcu zakończyła się kolejna edycja programu dla skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych 'Uniwersytet Więzienny', który był realizowany wspólnie ze studentami psychologii z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dniu 24 lipca 2019r. Areszt Śledczy we Wrocławiu odwiedziły osoby reprezentujące Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych - Cardiff 2019 Homeless World Cup.

Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w kuli ortopedycznej.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”. W ramach tego programu readaptacyjnego brało udział 9 skazanych. Zajęcia prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego delegowanego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP we Wrocławiu oraz przedstawiciela Urzędu Pracy z Wrocławia.

W areszcie śledczym we Wrocławiu zakończyła się kolejna edycja programu readaptacyjnego ' Dogoterapia 2' realizowanego przy współpracy z  Dogfield JMC.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej