Dzięki zaangażowaniu kapelana więziennego i funkcjonariuszy udało się przekazać artykuły spożywcze:  makarony, zupy w puszkach, konserwy oraz środki higieniczne, aby pomóc ukraińskim kobietom przebywającym wraz z małymi dziećmi na terenie Schroniska Św. Brata Alberta dla Kobiet we Wrocławiu.   

Stop rasizmowi

06.04.2022

Rasizm to głęboko zakorzenione globalne zło. Dotyczy wszystkich pokoleń i truje społeczeństwa. Utrwala nierówności, ucisk i zjawisko marginalizowania ludzi.

W dniu 29 marca 2022 roku odbyła się odprawa roczna. W odprawie uczestniczył płk Andrzej Tesarewicz - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, kadra kierownicza Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz przedstawiciel strony społecznej.

Płk Andrzej Tesarewicz - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu w dniu 25 marca br. powołał mjra Mariusza Ajchenlauba, dotychczasowego kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Wołowie, na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Z inicjatywy Kapelana więziennego Roberta Żukowskiego i  nieformalnej grupy Wolontariuszy „Zacheuszki” po raz kolejny rozdano osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce kieszonkowe kalendarze na rok 2022.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej