Metropolita Sawa podczas konferencji ekumenicznej w maju b.r. wręczył "Krzyż Prawosławnego Duszpasterstwa Służby Więziennej" dla ks. mitrata Aleksandra Konachowicza, który pełni posługę kapłańską w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Areszt Śledczy we Wrocławiu oraz Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu otrzymał bezpłatne broszury dla osadzonych na temat niszczącego wpływu narkotyków na życie człowieka.

Niewidzialne dobro

17.05.2022

Z inicjatywy Kapelana więziennego Roberta Żukowskiego oraz pod jego nadzorem skazani z Aresztu Śledczego we Wrocławiu i Oddziału Zewnętrznego od dwóch miesięcy pomagają przy segregacji żywności w Banku Żywności we Wrocławiu przy ulicy Rogowskiej 117 d. Duże dyskonty przysyłają zebraną żywność podczas zakupów celem wsparcia rodzin z Ukrainy. Po rozdzieleniu żywności, poszczególne produkty są przekazywane ośrodkom na całym Dolnym Śląsku.

Dzięki współpracy Aresztu Śledczego we Wrocławiu z Fundacją Cyryla i Metodego realizowano kolejną edycję programu resocjalizacyjnego z zakresie integracji rodzin „Ojciec Niezłomny”. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być dobrym ojcem. Służba więzienna realizuje szereg różnych przedsięwzięć skierowanych na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami.

4 maja br. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu miał miejsce finał IV edycji konkursu plastycznego zorganizowanego dla osadzonych w jednostkach penitencjarnych Dolnego Śląska. Tym razem temat konkursu brzmiał następująco: „Wolność jest w nas. 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku”. Spośród ponad 30 nadesłanych prac, najciekawsze dołączyły do dotychczas eksponowanych w ramach galerii zza krat na ścianie rotundy - tworząc...

W dniu 5 maja br. pan płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu podpisał porozumienie z panem dr Pawłem Rozdżestwieńskim Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którego celem jest wzbogacenie treści szkoleń organizowanych dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz dla osób pozbawionych wolności, przebywających w jednostkach podległych OISW w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej