W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu prowadzone są oddziaływania z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, filmoterapii i plastykoterapii.

W związku z planowanymi w dniach 16-17 luty 2019 r. pracami modernizacyjnymi, ulegnie zmianie termin udzielania widzeń.

"Skok w Nowy rok”

18.01.2019

2019 rok w Areszcie Śledczym we Wrocławiu rozpoczęliśmy naprawdę z wysokiego pułapu. Albowiem w dniu 5 stycznia na zaproszenie Funkcjonariusza Służby Więziennej odwiedzili jednostkę przedstawiciele Towarzystwa Lotniczego Świebodzice, którzy uczestniczyli w  spotkaniu z grupą skazanych. Była to druga wizyta osób reprezentujących Towarzystwo Lotnicze Świebodzice w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Pierwszy raz nasi goście odwiedzili nas w 2013 roku....

W ramach oddziaływań psychokorekcyjnych realizowanych na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu w miesiącu grudniu zrealizowane zostały dwa duże programy readaptacyjne.

Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi 2 stycznia br. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w paczce higieniczno-odzieżowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej