Od dnia 14 maja 2018 r. realizowane jest porozumienie pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Aresztem Śledczym w zakresie prowadzenia projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny powołał z dniem 20 lutego 2024 roku kpt. Piotra Franię na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Walentynki 2024

13.02.2024

W dniu 10 lutego na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu z inicjatywy kapelana więziennego odbyło się spotkanie walentynkowe dla skazanych i ich bliskich połączone z nauką tańca.

Dnia 8 lutego br. na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu odbyły się zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej.

W dniu dzisiejszym na terenie wrocławskiego aresztu śledczego odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami XVII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej