Bez barier

10.03.2020

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni brali udział w szkoleniu ”Sposoby postępowania z osadzonymi z niepełnosprawnościami wynikającymi z dysfunkcji narządów ruchu, wzroku i słuchu”.

Na zaproszenie funkcjonariuszy SW pracownicy Urzędu Skarbowego wzięli udział w spotkaniu z grupą funkcjonariuszy i  grupą skazanych celem przybliżenia rozliczeń podatkowych. Była to kolejna wizyta w jednostce.

Pracownicy Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej spotkali się z grupą funkcjonariuszy SW i skazanych celem przekazania oraz upowszechniania rzetelnych, aktualnych informacji na temat UE

Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Zostań Funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Marszałek Józef Piłsudski w dniu 8 lutego 1919 r. podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości

Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy, udało się osiągnąć sukces w przypadku zminimalizowania samooddaleń osób pozbawionych wolności z zatrudnienia zewnętrznego w systemie bez konwojenta. Służba Więzienna podsumowała miniony rok podczas narady kierownictwa w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej