Szyjemy maseczki na świebodzkiej! Grupa skazanych na potrzeby akcji „#Resort Sprawiedliwości Pomaga” pod nadzorem kadry penitencjarnej szyje kilkadziesiąt maseczek dziennie. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych zasad higieny.

29 kwietnia br. funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu udaremnił próbę przemytu przedmiotu niedozwolonego. W trakcie kontroli korespondencji kierowanej do osadzonego, za pomocą urządzenia rentgenowskiego, funkcjonariusz zauważył elektroniczny przedmiot. Wewnątrz koperty znajdowały się czasopisma oraz telefon komórkowy.

Bezpieczni w drodze

28.04.2020

Ruszyła kolejna edycja programu resocjalizacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków ''Bezpieczni w drodze”  prowadzonego przez psychologa działu penitencjarnego.

W tym trudnym czasie a zarazem wyjątkowym zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.  Radosnego, wiosennego nastroju,  serdecznych spotkań w gronie rodziny  i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

W ramach zajęć ko w areszcie śledczym odbyły się warsztaty z czujności onkologicznej dla grupy skazanych

KOMUNIKAT

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej