Programy resocjalizacyjne realizowane w jednostkach penitencjarnych są ściśle związane z resocjalizacją skazanych. Kodeks karny wykonawczy precyzuje bowiem cel wykonywania kary pozbawienia wolności a uczestnictwo osadzonych we wszelkiego rodzaju programach podczas ich pobytu w warunkach izolacji więziennej oddziaływuje na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nowych umiejętności.

W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym na terenie RP przewidziane oddziaływania psychokorekcyjne na terenie aresztu śledczego musiały ulec modyfikacji. Program resocjalizacyjny „Trening zastępowania agresji” prowadzony jest obecnie w sposób zindywidualizowany.

Funkcjonariusze i pracownicy aresztu śledczego we Wrocławiu nie pozostają obojętni na problemy bezdomnych zwierząt. Przeprowadzili zbiórkę artykułów i żywności dla czworonogów z Fundacji Azyl Oleśnickie Bidy.

NONA to jeden z psów specjalnych, który od czterech lat służy w areszcie śledczym we Wrocławiu. Bardzo dobrze pracuje na co dzień z przewodnikiem psa specjalnego st.sierż.sztab. Czesławem Suchackim.

Na bramie głównej podczas kontroli korespondencji adresowanej do osadzonego za pomocą urządzenia rentgenowskiego, funkcjonariusz zauważył elektroniczne przedmioty. Wewnątrz koperty znajdowały się dwa telefony komórkowe, ładowarka i dokumenty.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni uczestniczą w akcji honorowego oddawania krwi w ramach wspólnych działań Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej