Wydarzyło się coś, czego do niedawna nikt się nie spodziewał.

Dzień 22.12.2022 zapisze się w historii naszej jednostki jako dzień, kiedy ppłk Marek Grocholewski zakończył swoje urzędowanie na stanowisku Dyrektora naszej jednostki.

To już nasza coroczna tradycja, że w okresie przedświątecznym staramy się pomóc dzieciom z PDD w Krośnie Odrzańskim.

Jasełka w Areszcie

19.12.2022

Osadzeni wraz ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego pod nadzorem funkcjonariuszy przygotowali Jasełka dla swoich rodzin.

Kolejny znak historii w Zielonej Górze.

W dniach od 22 do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej