Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

„My, harcerze, sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski i przekazując Go wszystkim, którzy pragną Jego obecności, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska i z daleka”.

Z niecodzienną i groźną sytuacją spotkali się skazani z Aresztu Śledczego w Wejherowie. W czasie zatrudnienia w grupie zewnętrznej WARS S.A. , byli świadkami napadu epilepsji, która wystąpiła u jednego z pracowników spółki.

Areszt Śledczy w Wejherowie w ramach promocji zatrudnienia w Służbie Więziennej, na swoim terenie gościł młodzież z Zespołu Szkół w Redzie. W spotkaniu w sumie wzięło udział 49 uczniów klasy policyjnej, którzy swoją przyszłość bardzo poważnie chcieliby połączyć ze służbą. Po ukończeniu szkoły młodzież przeszkolona będzie z  zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć...

Piłsudczycy

18.10.2021

W dniu 16.10.2021r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski, wspólnie z przedstawicielami kartuskich i kościerskich władz z zastępcą Dyrektora Okręgowego ppłk. Adamem Poćwiardowskim na czele, uczestniczył w obchodach 102 rocznicy utworzenia 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączonych z 5 rocznicą powołania Okręgu Kaszubsko – Pomorskiego Związków Piłsudczyków.

W odpowiedzi na zaproszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie, mjr Grzegorz Woscholski wziął udział w uroczystościach związanych z nadaniem rondu imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej