12 kwietnia br. wejherowskie więzienie gościło grupę studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, która przybyła do jednostki pod opieką mjr. dr. Pawła Zienkiewicza.

W odpowiedzi na wyrażone potrzeby klasy maturalnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, z pomocą Ewy Matusiak - doradcy edukacyjno - zawodowego, zainicjowano spotkanie na terenie szkoły, na którym mjr Urszula Olszewska - rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie, promowała zatrudnienie w Służbie Więziennej, udzielając porad uczniom i wskazując na możliwości rozwoju ścieżki zawodowej.

Areszt Śledczy w Wejherowie w ramach porozumienia zawartego z Powiatowym Zespołem Szkół w Redzie, na swoim terenie gościł uczniów klasy policyjnej. W spotkaniu wzięło udział 30 licealistów, którzy swoją przyszłość wyraźnie widzą i planują „ w mundurze”.

Osadzeni z wejherowskiego aresztu zostali zaangażowani w pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy. Z ogromną dokładnością i sumiennością segregowali, układali i pakowali paczki z obuwiem dostarczonym do udostępnionego pomieszczenia na terenie wejherowskiego aresztu w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

28 marca odbyło się spotkanie robocze mjr. Grzegorza Woscholskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z Jackiem Szulcem - Nadleśniczym Nadleśnictwa Wejherowo, podczas którego określono wspólne działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska.

Wejherowska jednostka wspierała Powiatowy Zespół Szkół w Redzie w Dniach Otwartych, dzięki którym uczniowie mogli zapoznać się z różnorodną ofertą edukacyjną realizowaną przez szkołę. To nie wszystko! Dni otwarte były także okazją do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje Służba Więzienna w zakresie zatrudnienia i dalszej edukacji, po ukończeniu szkoły średniej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej