5 lipca br. wejherowskie więzienie na swoim terenie gościło załogę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.

28 czerwca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Zwartowie w towarzystwie ppłk Beaty Demut – zastępcy Komendanta OSSW w Suchej, odbyło się spotkanie mjr. Grzegorza Woscholskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z Wiesławem Gębką – Wójtem Gminy Choczewo, które uwieńczono podpisaniem porozumienia.

Mjr Grzegorz Woscholski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie uczestniczył w uroczystej Inauguracji Oddziałów Przygotowania Wojskowego, która odbyła się Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

13 czerwca br. odbyło się spotkanie mjr. Artura Kołodziejskiego – zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie z Gabrielą Lisius – Strostą Powiatu Wejherowskiego, które uwieńczono podpisaniem porozumienia, w ramach którego skazani zostaną zaangażowani do prac społecznych.

Każdego dnia do pracy poza terenem jednostki z wejherowskiego więzienia wychodzi 62 osadzonych, kwestia nadzoru i kontroli procesu resocjalizacji w tym zakresie jest stałym zadaniem, jakie podejmują funkcjonariusze Służby Więziennej.

Na terenie wejherowskiego więzienia odbyło się spotkanie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w trakcie którego, dla pracowników i funkcjonariuszy działu penitencjarnego zorganizowano szkolenie z tematem przewodnim – mediacji, jako skutecznej, alternatywnej formy polubownego rozwiązywania konfliktów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej