HIOB w więzieniu

30.09.2019

HIOB najczęściej kojarzony jest z imieniem jednej z postaci biblijnych, mieszkańcem ziemi Us, którego wiara została wystawiona na próbę. HIOB, to również nazwa programu psychokorekcyjnego realizowanego w polskich więzieniach, dedykowanego skazanym za przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego. W minionym tygodniu, w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, kolejna grupa skazanych, miała okazje uczestniczyć w reedycji tego programu.

1 sierpnia 1944 roku to jedna z ważniejszych dat w historii Polski. 75 lat temu Armia Krajowa zorganizowała wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, znane jako Powstanie Warszawskie. Co roku, dla upamiętnienia tego wydarzenia, organizowane są obchody jego wybuchu. Mury więzienia nie ograniczają w możliwości oddania hołdu poległym w walce o wolność.

Od kilku lat Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu wspiera Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego angażując się w realizację kursu reedukacyjnego w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także kursu redukującego punkty karne.

Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzy rankiem na wizerunek św. Krzysztofa, będzie bezpieczny, aż do wieczora. Święty Krzysztof jest patronem kierowców, ruchu i komunikacji. 25 lipca przypadają imieniny Krzysztofa. Od 2006 roku w Polsce ten dzień obchodzony jest również jako Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Co wspólnego z bezpieczeństwem na drogach ma więzienie?

W 2016 roku ustanowiony został „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017- 2020”. Mając na uwadze planowane w ramach powyższego planu przedsięwzięcia, zmierzające między innymi do zakupu nowego uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego, ppłk Krzysztof Ziółkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu, wziął udział w pokazie praktycznym UMO Live Fire Days 2019, który odbył się pod honorowym patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego...

W zawód psychologa i psychoterapeuty wpisane jest ciągłe podnoszenie kompetencji poprzez uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, czy też superwizji. Z pomocą przychodzą również wizyty studyjne, których założeniem jest wymiana doświadczeń i poznawanie dobrych praktyk. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają nie tylko na rozwijanie kompetencji osobistych specjalistów, integrację zespołu, ale stanowią okazję do zaangażowania się w pracę nad rozwojem oferty...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej