Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu odwiedziła grupa dziennikarzy z Rosji, którzy aktualnie goszczą w Polsce na zaproszenie Fundacji Instytut Reportażu. Goście zainteresowani byli rozwiązaniami stosowanymi na gruncie polskim w ramach opieki nad skazanymi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

Kpt. Małgorzata Piątkowska, pełniąca na co dzień służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, dla ratowania życia ludzkiego, dwukrotnie zdecydowała się oddać szpik. Za swoją postawę, 27 września br., została uhonorowana przez Ministra Zdrowia odznaką „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.

We wrześniu zakończy się program resocjalizacji w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pt. „Bez wykrzyknika(!)”. Jest to program o tematyce dotyczącej komunikacji interpersonalnej oraz asertywności skierowany do recydywistów penitencjarnych osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w służewieckim areszcie.

Brukarze zza krat

30.09.2019

Od 2014 roku, w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce, z powodzeniem realizowane są kursy zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) mającego na celu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Projekt ten dofinansowany jest przez Unię Europejską i stanowi część szerszego działania ukierunkowanego na zwiększenie szans...

W dniu 27.09.2019 roku Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu na prośbę przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odwiedziła grupa monitoringowa miejsca pozbawienia wolności w Republice Tadżykistanu. W służewieckim Areszcie gościli zatem, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz przedstawiciele Koalicji Przeciw Torturom, wśród których była także ekspertka Protokołu Stambulskiego oraz przedstawiciel OBWE z Kirgistanu.

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu, po raz kolejny w tym roku, gościł międzynarodową grupę sędziów i prokuratorów z różnych krajów Unii Europejskiej zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej