Sąd Penitencjarny bez opuszczania swojej siedziby rozpatruje m.in. wnioski skazanych o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz przerwę w karze lub o dalsze odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu dzięki systemowi umożliwiającemu połączenie w ramach videokonferencji.

W wyniku licznych apeli do Krwiodawców oraz wszystkich zdrowych osób powstała w jednostce na Służewcu inicjatywa zbiórki krwi. Taka potrzeba w obecnym czasie wraca ze zdwojoną siłą. Magazyny krwi zaczęły się dramatycznie opróżniać, bo szpitale powoli przywracają przyjmowanie pacjentów planowych. W czasie epidemii dawców krwi jest mniej niż zazwyczaj. Na takie apele odpowiedzieli funkcjonariusze Aresztu Śledczego przy Kłobuckiej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w ramach zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, w dniu dzisiejszym przekazali 70 książek o różnorodnej tematyce dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Pruszkowie.

Funkcjonariusze warszawskiej jednostki zastanawiając się co w tym trudnym okresie mogą jeszcze zrobić, aby innym żyło się lepiej wdrożyli w czyn teoretyczne założenia modelu programu, który opatrzyli tytułem „Świadomi potrzeb”. Do udziału w programie zostali zakwalifikowani chętni skazani odbywający karę w Areszcie Śledczym przy Kłobuckiej, którzy rozpoczęli szycie maseczek ochronnych wspomagając ogólnopolską akcję szycia maseczek #ResortSprawiedliwosciPomaga

Funkcjonariusze warszawskiej jednostki zastanawiając się jak pomóc bohaterskim medykom, pracującym w Szpitalu MSWiA w Warszawie postanowili przeprowadzić koleżeńską zbiórkę pieniędzy za które zamówiono środki ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala przy Wołoskiej. W dniu dzisiejszym na ręce Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie - prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemara Wierzby, z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu mjr Adam Wiśniewski przekazał zakupione...

Funkcjonariusze warszawskiej jednostki zastanawiając się jak wlać optymizm w serca Polaków żyjących obecnie w innej niż dotychczas rzeczywistości, wpadli na wyjątkowy pomysł... nagrali w więzieniu teledysk z pozytywnym przesłaniem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej