Podjęcie ważnej dyskusji o istocie kary wieloletniego pozbawienia wolności, o roli sztuki i edukacji w resocjalizacji, o wykluczeniu społecznym w formie izolacji fizycznej ale nie tylko, znalezienie odpowiedzi na pytanie: czym jest kultura, sztuka, jakie są ich role społeczne, jakie role społeczne pełnią artyści i twórcy kultury – to tylko nieliczne zagadnienia jakich podjęli się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie...

Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni funkcjonariuszka grochowskiego aresztu zapobiegła próbie dostarczenia narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

KOMUNIKAT NR 9

04.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Corocznie od 1 do 3 maja obchodzimy ważne dla nas święta państwowe: Święto Pracy, Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 maja, ustawy z  1791 roku regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa.

KOMUNIKAT NR 8

28.04.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej