15 grudnia 2021 roku odbyła się wystawa edukacyjna dla skazanych na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wystawa została wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

40 lat temu na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Tradycyjnie w hołdzie Osobom Internowanym zostały złożone kwiaty przed tablicą na murze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

9 grudnia 2021 r. Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie mjr Grzegorz Pronobis przekazał na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce płk Radosława Salaka środki ochrony dla funkcjonariuszy.

W dniu 3 grudnia 2021 roku zakończył się V Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „To co polskie...” organizowany przez Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Dom Kultury.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Białołęckim Biegu Wolności. To coroczna impreza upamiętniająca wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 1981 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą pracy w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej