Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce uczestniczyli w seminarium naukowym „Kobiety w KL Auschwitz” w ramach projektu „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”.

Dla uczczenia rozpoczynającej się kalendarzowej wiosny osadzeni z białołęckiego aresztu spędzają aktywnie czas na boisku sportowym.

21 marca 2019 r. odbyła się roczna odprawa kierownictwa Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, w której wziął udział płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztof Rybak.

Białołęcki areszt odwiedzili Pani Teresa Glenc – członek Komisji Zdrowia, Pani Ewa Kozanecka - członek Komisji Polityki Zdrowotnej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciel Fundacji Barka- Pan Włodzimierz Placewicz

W dniach 6-8 marca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Pływaniu.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej