Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonym naborem.

Podobnie jak uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych szkołach, przystępują do egzaminów kończących kolejny etap nauki. Dziś odbył się egzamin w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11.

8 stycznia 2022r. rozpoczęła się ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi z okazji święta Służby Więziennej. Tegoroczna akcja honorowego oddawania krwi odbywa się pod hasłem „Służymy Pomocą – mamy to we krwi” i potrwa do 8 marca.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w szeregach Służby Więziennej.

Kartka Dla Kombatanta to nazwa programu resocjalizacyjnego realizowanego w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce przez kadrę działu penitencjarnego, w ramach którego osoby pozbawione wolności wykonały świąteczne kartki dla Kombatantów- Bohaterów Narodowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej