Dzięki współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu Służba Więzienna umożliwia skazanym bliższe zapoznanie się z najnowszą, tragiczną historią Polski.

13 kwietnia 2019 roku skazani z Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce pod opieką wychowawcy, uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Oczyszczali teren przynależący do jednostki.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce gościła delegacja Biura Dyrektora Generalnego czeskiej Służby Więziennej.

Funkcjonariusz pełniący służbę na Biurze Przepustek Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, udaremnił próbę przemytu przedmiotu niedozwolonego.

W dniu 15 kwietnia 2019 roku białołęcki areszt wizytowali studenci Katedry Prawa Karnego z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod kierownictwem dr Michała Hudzika.

Osadzeni z białołęckiego aresztu wraz z wychowawcami uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do udziału w akcji „Żonkile”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej