W ramach aktywizacji zawodowej osadzonych w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce odbywa się kurs przyuczający do zawodu szwacza

19 lutego 2019 r. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce organizuje zakup psów służbowych i specjalnych.

W poniedziałek 21 stycznia br. w jednej z sal widzeń w Areszcie na warszawskiej Białołęce odbyło się spotkanie rodzinne osadzonych oraz ich dzieci wraz z opiekunami. Był to element programu readaptacji społecznej "Ojciec – Mur – Dziecko".

W związku z pracami modernizacyjnymi systemu komputerowego w dniach 16 oraz 17 luty 2019r. widzenia w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce nie będą realizowane

14 stycznia 2019 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce podpisał umowę z kolejny kontrahentem zatrudniającym skazanych.

W dniu 18 grudnia 2018r. drużyna niepełnosprawnych harcerzy tzw. Nieprzetartego Szlaku przekazała Światło Betlejemskie Dyrekcji Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej